REZULTATI

V okviru projekta so bile pripravljene naslednej publikacije:
- Zunanja schengenske meja - izziv in odgovornost
- Priporočila za izvajanje schengenskega sistema/Recommendations for the implentation of the schengen system (part II)
- Diskriminacija in pravice človeka v slovenskih zaporih
- Projektna publikacija/Project publication