HumanSlo

 

Spoštovanje človekovega dostojanstva in načela ne-diskriminacije pri delu obmejne policije in pri izvrševanju kazenskih sankcij – primer Slovenije
Trajanje projekta: 2006 – 2008


Konzorcij Projekta
ECERS – Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
PIP – Pravo Informacije Pomoč, Maribor, Slovenija
ZARA – Zivilcourage und Anti-Rasssismus-Arbeit, Dunaj, Avstrija
I.G.E.S. – Istituto Internazionale di Alti Studi Giuridico Economici per lo Sviluppo, Gorica, Italija
Istituto Euromediterraneo – Onlus, Trst, Italija


Koordinator Projekta
ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije, Maribor, Slovenija


Mednarodni programski svet
Doc. dr. Jasna Murgel, ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije, Maribor, Slovenija
Srečko Đurov, PIP – Pravo Informacije Pomoč, Maribor, Slovenija
Mag. Dieter Shnindlauer, ZARA – Zivilcourage und Anti-Rasssismus-Arbeit, Dunaj, Avstrija
Prof. Gian Luigi Cecchini, I.G.E.S. – Istituto Internazionale di Alti Studi Giuridico Economici per lo Sviluppo, Gorica, Italija
Lucio Gregoretti, Instituto Euromediterraneo – Onlus, Trst, Italija
Branko Novak, Policijska akademija, Ljubljana, Slovenija
Božidar Peteh, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Ljubljana, Slovenija


Upravljanje Projekta
Prof. dr. Silvo Devetak, koordinator Projekta
Jasmina Klojčnik, programski vodja Projekta
Mag. Franc Mlinar, tehnični vodja Projekta