Delovanje ISCOMET inštituta je usmerjeno predvsem na naslednja področja:

 • procesi povezovanja in integracije v Evropi, posebej odnosi med sosedi,
 • človekove pravice, varstvo manjšin in med etnični odnosi,
 • preprečevanje in mirno reševanje etničnih konfliktov,
 • problemi etnične identitete migrantov,
 • regionalizem in regionalno sodelovanje,
 • regionalno planiranje in razvoj,
 • čezmejno regionalno sodelovanje,
 • mednarodne regionalne skupnosti,
 • kulturna dediščina etničnih, narodnih in verskih manjšin,
 • arhitekturni spomeniki manjšin in spomeniki tradicionalne regionalne  arhitekture,
 • ohranjevanje evropskih regionalnih krajinskih značilnosti,
 • dejavnosti mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij na področju delovanja Inštituta.